Svensk säkerhet
Svensk säkerhet

Dagens hot och utmaningar är i hög grad gränsöverskridande. Säkerhet uppnås därför gemensamt och genom nära samarbete med andra länder och organisationer. Sverige arbetar aktivt för att stärka säkerheten i Europa och i omvärlden.

 

Om svensk säk...

Förutsättningarna för Sveriges säkerhetspolitik har förändrats i grunden sedan det kalla krigets slut.


Dagens hot och utmaningar är i hög grad gränsöverskridande. Säkerhet uppnås därför gemensamt och genom nära samarbete med andra länder och organisationer. Sverige arbetar aktivt för att stärka säkerheten i Europa och i omvärlden.

 

Om svensk säk...

Civilt försvar

Efter det kalla kriget har det civila försvaret till stor del avvecklats. I stället har fokus lagts på krisberedskap bland civila aktörer i Sverige. De senaste åren och fram till idag har frågan om civilt försvar blivit aktuell igen.

 

 

Om...

Civilt försvar tillsammans med det militära försvaret bildar totalförsvaret


Efter det kalla kriget har det civila försvaret till stor del avvecklats. I stället har fokus lagts på krisberedskap bland civila aktörer i Sverige. De senaste åren och fram till idag har frågan om civilt försvar blivit aktuell igen.

 

 

Om...

Epidemier och epizootier

Aldrig tidigare har det varit så många som reser. Och ju mer människor reser över världen, desto lättare sprids olika former av sjukdomar. Samtidigt är möjligheterna att upptäcka och behandla sjukdomar bättre än någonsin.

 

Läs om epidemier och ...

Sjukdomar kan spridas mellan människor, mellan djur och människor eller via livsmedel eller vatten.


Aldrig tidigare har det varit så många som reser. Och ju mer människor reser över världen, desto lättare sprids olika former av sjukdomar. Samtidigt är möjligheterna att upptäcka och behandla sjukdomar bättre än någonsin.

 

Läs om epidemier och ...

Om krisen kommer
Podcast: Om krisen kommer

DinSäkerhet.se har tagit fram podcasten "Om krisen kommer". Lyssna och lär dig mer om hur samhället fungerar i en kris eller katastrof och vad du själv kan göra för att förbereda dig.

 

 

Till podcasten på DinSäkerhet.se

DinSäkerhet.se har tagit fram podcasten "Om krisen kommer". Lyssna och lär dig mer om hur samhället fungerar i en kris eller katastrof och vad du själv kan göra för att förbereda dig.

 

 

Till podcasten på DinSäkerhet.se


Ukraina

I februari 2014 ledde folkliga protester mot Ukrainas regering till en revolution, som utlöste ett inbördeskrig och skapade den farligaste politiska situationen i Europa sedan andra världskriget....

Israel-Palestina

Konflikten mellan israeler och palestinier kan i grunden tyckas enkel: två folk konkurrerar om samma landområden. Men under alla år som konflikten blivit olöst har allt fler komplikationer...

Syrien

Syrien har styrts med järnhand av Assadfamiljen sedan 1970. Sedan 2011 är landet involverat i ett oerhört blodigt inbördeskrig som började med demonstrationer för demokrati. Kriget har skördat...

Jemen

Jemens historia har präglats av kolonialism och maktkamp. Efter drygt 20 år av konflikter och spända relationer enades Nord- och Sydjemen under fredliga former 1990. Konflikter och växande sociala...

Internationell säkerhet

Den internationella säkerheten påverkas av en mängd aktörer: stater, organisationer, intressegrupper, multinationella företag, enskilda individer och många andra. Synen på och...

Militärt försvar

Lika länge som Sverige funnits som nation, lika länge har vi haft militära styrkor för att försvara oss mot väpnade angrepp och skydda våra nationsgränser. I takt med att omvärlden förändras,...