Säkerhetspolitik.se tar sommarlov
Sommarlov

Uppdateringar av nyheter och omvärldsbevakningar kommer att ske begränsat under sommaren.

Vi önskar en trevlig sommar och ser fram emot en ny termin! 

 

Mvh Redaktionen 

Uppdateringar av nyheter och omvärldsbevakningar kommer att ske begränsat under sommaren.

Vi önskar en trevlig sommar och ser fram emot en ny termin! 

 

Mvh Redaktionen 

Civilt försvar

Efter det kalla kriget har det civila försvaret till stor del avvecklats. I stället har fokus lagts på krisberedskap bland civila aktörer i Sverige. De senaste åren och fram till idag har frågan om civilt försvar blivit aktuell igen.

Om civilt försv...

Civilt försvar tillsammans med det militära försvaret bildar totalförsvaret

 


Efter det kalla kriget har det civila försvaret till stor del avvecklats. I stället har fokus lagts på krisberedskap bland civila aktörer i Sverige. De senaste åren och fram till idag har frågan om civilt försvar blivit aktuell igen.

Om civilt försv...

Bild: MSB
Epidemier och epizootier

Aldrig tidigare har det varit så många som reser. Och ju mer människor reser över världen, desto lättare sprids olika former av sjukdomar. Samtidigt är möjligheterna att upptäcka och behandla sjukdomar bättre än någonsin.

 

 

Läs om epid...

Sjukdomar kan spridas mellan människor, mellan djur och människor eller via livsmedel eller vatten.


Aldrig tidigare har det varit så många som reser. Och ju mer människor reser över världen, desto lättare sprids olika former av sjukdomar. Samtidigt är möjligheterna att upptäcka och behandla sjukdomar bättre än någonsin.

 

 

Läs om epid...

Podcast: Om krisen kommer
Podcast: Om krisen kommer

DinSäkerhet.se har tagit fram podcasten "Om krisen kommer". Lyssna och lär dig mer om hur samhället fungerar i en kris eller katastrof och vad du själv kan göra för att förbereda dig.

 

 

 

Till podcasten på DinSäkerhet.s...

DinSäkerhet.se har tagit fram podcasten "Om krisen kommer". Lyssna och lär dig mer om hur samhället fungerar i en kris eller katastrof och vad du själv kan göra för att förbereda dig.

 

 

 

Till podcasten på DinSäkerhet.s...

Konflikten i Ukraina
Konflikten i Ukraina

I februari 2014 ledde folkliga protester mot Ukrainas regering till en revolution, som utlöste ett inbördeskrig och skapade den farligaste politiska situationen i Europa sedan andra världskriget.

 

Läs mer om konflikten i Ukraina

I februari 2014 ledde folkliga protester mot Ukrainas regering till en revolution, som utlöste ett inbördeskrig och skapade den farligaste politiska situationen i Europa sedan andra världskriget.

 

Läs mer om konflikten i Ukraina

Översvämning i Mälaren-Del 1

Bildspelet visar ett scenario av en översvämning i Mälaren och vilka konsekvenser det skulle kunna få för samhället och individen. 

Bildspelet visar ett scenario av en översvämning i Mälaren och vilka konsekvenser det skulle kunna få för samhället och individen. 

Israel-Palestina

Konflikten mellan israeler och palestinier kan i grunden tyckas enkel: två folk konkurrerar om samma landområden. Men under alla år som konflikten blivit olöst har allt fler komplikationer...

Ukraina

I februari 2014 ledde folkliga protester mot Ukrainas regering till en revolution, som utlöste ett inbördeskrig och skapade den farligaste politiska situationen i Europa sedan andra världskriget....

Syrien

Syrien har styrts med järnhand av Assadfamiljen sedan 1970. Sedan 2011 är landet involverat i ett oerhört blodigt inbördeskrig, som började med demonstrationer för demokrati. Kriget har skördat...

Mänsklig säkerhet

"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter."  Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det är rättigheter som är viktiga inte bara för oss som...

Naturgivna risker och hot

På bara några timmar kan en kraftig storm rasera över hundra år gammal skog. På liknande sätt kan översvämningar, torka och bränder snabbt förändra levnadsvillkoren för hundratusentals...

Vatten - konflikter eller samarbete

Vatten är en förutsättning för liv, liksom för både ekonomisk och social utveckling. Men trots att många stater delar på knappa resurser har det visat sig att en lösning på vattenbristen...