Säkerhetspolitik.se tar sommarlov
Sommarlov

Uppdateringar av nyheter och omvärldsbevakningar kommer att ske begränsat under sommaren. Vi önskar en trevlig sommar och hoppas på att vi syns igen efter semmestertider och lov.

 

Mvh Redaktionen 

Uppdateringar av nyheter och omvärldsbevakningar kommer att ske begränsat under sommaren. Vi önskar en trevlig sommar och hoppas på att vi syns igen efter semmestertider och lov.

 

Mvh Redaktionen 

Anna Nordlander (t.v.) med kollegor från UNDP i Guiuan, Filippinerna
Reseberättelse Filippinerna

Anna Nordlander arbetar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Hon åkte till Filippinerna under februari och mars 2014 för att delta i återuppbyggnaden efter tyfonen Haiyan.

 

 

Till reseberättelsen

 

Anna Nordlander arbetar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Hon åkte till Filippinerna under februari och mars 2014 för att delta i återuppbyggnaden efter tyfonen Haiyan.

 

 

Till reseberättelsen

 

Europeisk säkerhet

Ju mer samarbete, desto mer säkerhet. Bland annat därför ökar det regionala samarbetet i Europa kring allt från att hantera naturkatastrofer till att genomföra militära...

Responsibility to Protect (R2P)

Principen Responsibility to Protect (R2P) om alla staters skyldighet att skydda sin egen befolkning röstades igenom av FN:s generalförsamling 2005. Det skulle nu finnas större möjlighet för...

Svensk säkerhet, försvar och internationell krishantering

Sedan andra världskriget har hot- och riskbilden förändrats. I linje med detta har även det svenska försvaret genomgått stora omställningar. Sverige har gått från ett försvar som i främsta hand...

Centralafrikanska republiken (CAR)

Centralafrikanska republiken (CAR) har ända sedan landet blev självständigt från Frankrike karaktäriserats av ett instabilt politiskt liv. Diktaturer och militärregimer har avlöst varandra och...

Syrien

Syrien har, allt sedan självständigheten 1946, drabbats hårt av både interna och externa konflikter. Landet ligger i en mycket turbulent del av världen, inklämt mellan Turkiet, Irak, Jordanien,...

Filippinerna

I flera decennier har önationen Filippinerna varit platsen för både en separatistisk konflikt, där olika muslimska grupper vill skapa en egen stat av territoriet de anser vara deras, och en...