Civilt försvar

 

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför så att samhället kan fungera även om det är kris eller krig.

Om civilt försvar

Civilt försvar tillsammans med det militära försvaret bildar totalförsvaret


 

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför så att samhället kan fungera även om det är kris eller krig.

Om civilt försvar

Världskarta
Konflikttrender

Blir världen en allt farligare plats, med fler konflikter och ett ökat mänskligt lidande? Bilden i media antyder att så är fallet, men verkligheten är mer komplicerad än så.

 

Läs om konflikttrender

Även om 2014 var det blodigaste året sedan kalla krigets slut, var antalet döda i strider mycket lägre än i de stora krigen under 1900-talet.


Blir världen en allt farligare plats, med fler konflikter och ett ökat mänskligt lidande? Bilden i media antyder att så är fallet, men verkligheten är mer komplicerad än så.

 

Läs om konflikttrender

Krisinformation.se
Krisinformation.se

Webbplatsen Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

 

Till omvärldsbevakningen på Krisinformation.se

Webbplatsen Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

 

Till omvärldsbevakningen på Krisinformation.se

Terrorism

Fredag den 13 november 2015 utförde ett antal gärningsmän flera attentat på olika platser i Paris. I Sverige har terrorhotnivån höjts till fyra på en femgradig skala.

Omvärldsbevakning om attentaten i Paris

 

Avsnitt om terrorism:

Om terrorism

Fredag den 13 november 2015 utförde ett antal gärningsmän flera attentat på olika platser i Paris. I Sverige har terrorhotnivån höjts till fyra på en femgradig skala.

Omvärldsbevakning om attentaten i Paris

 

Avsnitt om terrorism:

Om terrorism

Klara krisen

Under november och december kommer landets drygt 90 000 totalförsvarspliktiga ungdomar att få ett utskick där de uppmanas att besöka www.klarakrisen.se. Syftet med utskicket är att informera om Sveriges försvar och krisberedskap.

Under november och december kommer landets drygt 90 000 totalförsvarspliktiga ungdomar att få ett utskick där de uppmanas att besöka www.klarakrisen.se. Syftet med utskicket är att informera om Sveriges försvar och krisberedskap.


Nagorno-Karabach

Nagorno-Karabach är föremål för en av flera ”frysta" konflikter i Kaukasien, konflikter som uppstod när länge undertryckta etniska motsättningar blossade upp i samband med Sovjetunionens kollaps...

Israel-Palestina

Konflikten mellan israeler och palestinier kan i grunden tyckas enkel: två folk konkurrerar om samma landområden. Men under alla år som konflikten blivit olöst har allt fler komplikationer...

Afghanistan

”Kriget mot terrorismen” inleddes mot Afghanistan efter terrordåden mot USA hösten 2001. Det USA-ledda anfallet var riktat mot den islamistiska talibanregeringen, som beskyddade Usama bin Ladin...

Civilt försvar

Civilt försvar innebär att värna civilbefolkningen, se till att viktiga verksamheter i samhället fungerar och att stödja det militära försvaret på olika sätt om Sverige skulle stå inför höjd...

Nya hot, nya uppgifter

Närområdets osäkerhet, terrorism, klimatförändringarnas effekter på fred och säkerhet, cyberattacker, spionage, it-brottslighet, akuta utbrott av epidemier som ebola och digitala propagandakrig....

Psykologisk försvar

Både i krig, kris och fredstid kan stater eller andra aktörer vilja påverka Sverige och landets intressen. Att medvetet sprida rykten eller vilseledande information kan förändra hur enskilda...