Världskarta
Konflikttrender

Blir världen en allt farligare plats, med fler konflikter och ett ökat mänskligt lidande? Bilden i media antyder att så är fallet, men verkligheten är mer komplicerad än så.

 

Läs om konflikttrender

Även om 2014 var det blodigaste året sedan kalla krigets slut, var antalet döda i strider mycket lägre än i de stora krigen under 1900-talet.


Blir världen en allt farligare plats, med fler konflikter och ett ökat mänskligt lidande? Bilden i media antyder att så är fallet, men verkligheten är mer komplicerad än så.

 

Läs om konflikttrender

Krisinformation.se
Krisinformation.se

Webbplatsen Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

 

Till omvärldsbevakningen på Krisinformation.se

Webbplatsen Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

 

Till omvärldsbevakningen på Krisinformation.se

Civilt försvar

Efter det kalla kriget har det civila försvaret till stor del avvecklats. I stället har fokus lagts på krisberedskap bland civila aktörer i Sverige. De senaste åren och fram till idag har frågan om civilt försvar blivit aktuell igen.

 

 

Om...

Civilt försvar tillsammans med det militära försvaret bildar totalförsvaret


Efter det kalla kriget har det civila försvaret till stor del avvecklats. I stället har fokus lagts på krisberedskap bland civila aktörer i Sverige. De senaste åren och fram till idag har frågan om civilt försvar blivit aktuell igen.

 

 

Om...

Konflikten i Syrien

Syrien har styrts med järnhand av Assadfamiljen sedan 1970. Sedan 2011 är landet involverat i ett oerhört blodigt inbördeskrig som började med demonstrationer för demokrati. Kriget har skördat många dödsoffer och skapat en humanitär katastrof.

Läs om...

Syrien har styrts med järnhand av Assadfamiljen sedan 1970. Sedan 2011 är landet involverat i ett oerhört blodigt inbördeskrig som började med demonstrationer för demokrati. Kriget har skördat många dödsoffer och skapat en humanitär katastrof.

Läs om...

Terrorism

Fredag den 13 november 2015 utförde ett antal gärningsmän flera attentat på olika platser i Paris. I Sverige har terrorhotnivån höjts till fyra på en femgradig skala.

Omvärldsbevakning om attentaten i Paris

 

Avsnitt om terrorism:

Om terrorism

Fredag den 13 november 2015 utförde ett antal gärningsmän flera attentat på olika platser i Paris. I Sverige har terrorhotnivån höjts till fyra på en femgradig skala.

Omvärldsbevakning om attentaten i Paris

 

Avsnitt om terrorism:

Om terrorism

Klara krisen

Under november och december kommer landets drygt 90 000 totalförsvarspliktiga ungdomar att få ett utskick där de uppmanas att besöka www.klarakrisen.se. Syftet med utskicket är att informera om Sveriges försvar och krisberedskap.

Under november och december kommer landets drygt 90 000 totalförsvarspliktiga ungdomar att få ett utskick där de uppmanas att besöka www.klarakrisen.se. Syftet med utskicket är att informera om Sveriges försvar och krisberedskap.


Ukraina

I februari 2014 ledde folkliga protester mot Ukrainas regering till en revolution, som utlöste ett inbördeskrig och skapade den farligaste politiska situationen i Europa sedan andra världskriget....

Israel-Palestina

Konflikten mellan israeler och palestinier kan i grunden tyckas enkel: två folk konkurrerar om samma landområden. Men under alla år som konflikten blivit olöst har allt fler komplikationer...

Afghanistan

”Kriget mot terrorismen” inleddes mot Afghanistan efter terrordåden mot USA hösten 2001. Det USA-ledda anfallet var riktat mot den islamistiska talibanregeringen, som beskyddade Usama bin Ladin...

Jemen

Jemens historia har präglats av kolonialism och maktkamp. Efter drygt 20 år av konflikter och spända relationer enades Nord- och Sydjemen under fredliga former 1990. Konflikter och växande sociala...

Internationell säkerhet

Den internationella säkerheten påverkas av en mängd aktörer: stater, organisationer, intressegrupper, multinationella företag, enskilda individer och många andra. Synen på och...

Militärt försvar

Lika länge som Sverige funnits som nation, lika länge har vi haft militära styrkor för att försvara oss mot väpnade angrepp och skydda våra nationsgränser. I takt med att omvärlden förändras,...