Ukrainas flagga
Krisen i Ukraina

Allvarliga människorättsbrott har begåtts i Ukraina sedan krisen började, enligt en FN-kommission. Krisen har dessutom eskalerat sedan Ukrainska styrkor inledde en operation mot separatister i östra delen av landet.

 

 

Läs mer i ve...

Allvarliga människorättsbrott har begåtts i Ukraina sedan krisen började, enligt en FN-kommission. Krisen har dessutom eskalerat sedan Ukrainska styrkor inledde en operation mot separatister i östra delen av landet.

 

 

Läs mer i ve...

Sudan

Afrikas mest långvariga krig, det mellan norra och södra Sudan, avslutades 2005. Det fredsavtal som då ingicks löpte ut i juli 2011. Då delades Afrikas till ytan största land, sedan sydsudaneserna...

Responsibility to Protect (R2P)

Principen Responsibility to Protect (R2P) om alla staters skyldighet att skydda sin egen befolkning röstades igenom av FN:s generalförsamling 2005. Det skulle nu finnas större möjlighet för...

Svensk säkerhet, försvar och internationell krishantering

Sedan andra världskriget har hot- och riskbilden förändrats. I linje med detta har även det svenska försvaret genomgått stora omställningar. Sverige har gått från ett försvar som i främsta hand...

Centralafrikanska republiken (CAR)

Centralafrikanska republiken (CAR) har ända sedan landet blev självständigt från Frankrike karaktäriserats av ett instabilt politiskt liv. Diktaturer och militärregimer har avlöst varandra och...

Syrien

Syrien har, allt sedan självständigheten 1946, drabbats hårt av både interna och externa konflikter. Landet ligger i en mycket turbulent del av världen, inklämt mellan Turkiet, Irak, Jordanien,...

Filippinerna

I flera decennier har önationen Filippinerna varit platsen för både en separatistisk konflikt, där olika muslimska grupper vill skapa en egen stat av territoriet de anser vara deras, och en...