Karta över världen med utpekade konfilktländer
Världskartan

På världskartan kan du läsa om ett antal utvalda konflikter i världen. Här finns både fördjupande information om varje konflikt och information om Sveriges relation till varje land.

Till Världskartan

På världskartan kan du läsa om ett antal utvalda konflikter i världen. Här finns både fördjupande information om varje konflikt och information om Sveriges relation till varje land.

Till Världskartan

Man kollar i mobiltelefon.
Källkritik

Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på något sätt påverka mottagaren.

 

Till sidan om källkritik

Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på något sätt påverka mottagaren.

 

Till sidan om källkritik

Civilt försvar

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför så att samhället kan fungera även om det är kris eller krig.

 

Till sidan om civilt försvar

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför så att samhället kan fungera även om det är kris eller krig.

 

Till sidan om civilt försvar

Krisinformation.se
Krisinformation.se

Webbplatsen Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

 

Till Krisinformation.se

Webbplatsen Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

 

Till Krisinformation.se


Aktuellt

Källkritik

När du läser en text ska du alltid fråga dig vem eller vilka som är avsändare. Information kan framställas på olika sätt beroende på syfte, kultur, sammanhang eller forum.

FN

Att skapa fred. Det är och har varit Förenta Nationernas inte så obetydliga huvuduppgift sedan organisationen bildades efter andra världskrigets slut 1945.

Vad är terrorism?

Terrorism är inget nytt fenomen, utan har använts i århundraden av både stater och politiska grupper. Attackerna i Paris 2015, Norge 2011, London 2005, Madrid 2004 och 11 september-attentaten 2001...

Konflikter

Centralafrikanska republiken

Politiker och ledare i CAR har varit snabba att utnyttja landets många skiljelinjer och har därmed polariserat landet utefter etnicitet och religion. Detta har lett till att flera grupper har känt...

Sverige och Somalia

Förbindelserna mellan Sverige och Somalia är breda. Sverige har sedan många år haft ett omfattande bistånd till landet och ett stort politiskt engagemang i att stödja fredsprocesserna i Somalia....

Nigeria fördjupning

Konflikten mot den islamistiska gruppen Boko Haram är bara en av Nigerias konflikter.  Många mindre konflikter, ofta mellan etniskt eller religiöst definierade grupper men med rötter i...