Bild: MSB
Ebolautbrottet i Västafrika

Ebolaepidemin är allvarlig och situationen akut i tre västafrikanska länder. Än har inget fall av ebola kunnat konstateras i Sverige. Risken att någon ebolasmittad person skulle komma till Sverige är mycket låg.

 

 

Läs omvärld...

Sedan våren 2014 pågår ett ebolautbrott i Västafrika, där Liberia, Sierra Leone och Guinea är särskilt drabbade.


Ebolaepidemin är allvarlig och situationen akut i tre västafrikanska länder. Än har inget fall av ebola kunnat konstateras i Sverige. Risken att någon ebolasmittad person skulle komma till Sverige är mycket låg.

 

 

Läs omvärld...

Konflikten i Ukraina
Konflikten i Ukraina

I februari 2014 ledde folkliga protester mot Ukrainas regering till en revolution, som utlöste ett inbördeskrig och skapade den farligaste politiska situationen i Europa sedan andra världskriget.

 

Läs mer om konflikten i Ukraina

I februari 2014 ledde folkliga protester mot Ukrainas regering till en revolution, som utlöste ett inbördeskrig och skapade den farligaste politiska situationen i Europa sedan andra världskriget.

 

Läs mer om konflikten i Ukraina

Konflikten i Irak
Irak

Irak är en bräcklig statsbildning med en våldsam historia. Dagens splittring mellan shiamuslimska araber, sunnimuslimska araber och kurder går många hundra år tillbaka i tiden...

 

 

 

Läs om konflikten

Irak är en bräcklig statsbildning med en våldsam historia. Dagens splittring mellan shiamuslimska araber, sunnimuslimska araber och kurder går många hundra år tillbaka i tiden...

 

 

 

Läs om konflikten

Anna Nordlander (t.v.) med kollegor från UNDP i Guiuan, Filippinerna
Reseberättelse Filippinerna

Anna Nordlander arbetar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Hon åkte till Filippinerna under februari och mars 2014 för att delta i återuppbyggnaden efter tyfonen Haiyan.

 

 

Till reseberättelsen

 

Anna Nordlander arbetar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Hon åkte till Filippinerna under februari och mars 2014 för att delta i återuppbyggnaden efter tyfonen Haiyan.

 

 

Till reseberättelsen

 

Israel-Palestina

Konflikten mellan israeler och palestinier kan i grunden tyckas enkel: två folk konkurrerar om samma landområden. Men under alla år som konflikten blivit olöst har allt fler komplikationer...

Syrien

Syrien har styrts med järnhand av Assadfamiljen sedan 1970. Sedan 2011 är landet involverat i ett oerhört blodigt inbördeskrig, som började med demonstrationer för demokrati. Kriget har skördat...

Sudan och Sydsudan

Afrikas längsta krig, mellan norra och södra Sudan, avslutades 2005, och sex år senare delades landet sedan sydsudaneserna röstat för att bilda en självständig stat. Men många tvister återstår att...

Samhällets krisberedskap

Vi lever i en tid då samhället förändras allt snabbare, bland annat beroende på den tekniska utvecklingen. Hoten och riskerna men också möjligheterna...

Naturgivna risker och hot

På bara några timmar kan en kraftig storm rasera över hundra år gammal skog. På liknande sätt kan översvämningar, torka och bränder snabbt förändra levnadsvillkoren för hundratusentals...

Vad är en kris?

En kris är en händelse i fredstid som hotar grundläggande funktioner och värden i samhällets, exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många...