Nyahot.se

Under november kommer alla landets totalförsvarspliktiga 18-åringar att få ett brev där de uppmanas att besöka www.nyahot.se. Syftet med utskicket är att informera om informationspåverkan, krisberedskap och Sveriges förs...

Under november kommer alla landets totalförsvarspliktiga 18-åringar att få ett brev där de uppmanas att besöka www.nyahot.se. Syftet med utskicket är att informera om informationspåverkan, krisberedskap och Sveriges förs...

Civilt försvar

 

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför så att samhället kan fungera även om det är kris eller krig.

Om civilt försvar

Civilt försvar tillsammans med det militära försvaret bildar totalförsvaret


 

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför så att samhället kan fungera även om det är kris eller krig.

Om civilt försvar

Terrorism

Fredag den 13 november 2015 utförde ett antal gärningsmän flera attentat på olika platser i Paris. I Sverige har terrorhotnivån höjts till fyra på en femgradig skala.

Omvärldsbevakning om attentaten i Paris

 

Avsnitt om terrorism:

Om terrorism

Fredag den 13 november 2015 utförde ett antal gärningsmän flera attentat på olika platser i Paris. I Sverige har terrorhotnivån höjts till fyra på en femgradig skala.

Omvärldsbevakning om attentaten i Paris

 

Avsnitt om terrorism:

Om terrorism

Krisinformation.se
Krisinformation.se

Webbplatsen Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

 

Till omvärldsbevakningen på Krisinformation.se

Webbplatsen Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

 

Till omvärldsbevakningen på Krisinformation.se


Nya hot, nya uppgifter

Närområdets osäkerhet, terrorism, klimatförändringarnas effekter på fred och säkerhet, cyberattacker, spionage, it-brottslighet, akuta utbrott av epidemier som ebola och digitala propagandakrig....

Psykologisk försvar

Både i krig, kris och fredstid kan stater eller andra aktörer vilja påverka Sverige och landets intressen. Att medvetet sprida rykten eller vilseledande information kan förändra hur enskilda...

Källkritik

När du läser en text ska du alltid fråga dig vem eller vilka som är avsändare. Information kan framställas på olika sätt beroende på syfte, kultur, sammanhang eller forum.