Karta över världen med utpekade konfilktländer
Världskartan

På världskartan kan du läsa om ett antal utvalda konflikter i världen. Här finns både fördjupande information om varje konflikt och information om Sveriges relation till varje land.

 

Till Världskartan

På världskartan kan du läsa om ett antal utvalda konflikter i världen. Här finns både fördjupande information om varje konflikt och information om Sveriges relation till varje land.

 

Till Världskartan

Nyahot.se

Under november kommer alla landets totalförsvarspliktiga 18-åringar att få ett brev där de uppmanas att besöka www.nyahot.se. Syftet med utskicket är att informera om informationspåverkan, krisberedskap och Sveriges förs...

Under november kommer alla landets totalförsvarspliktiga 18-åringar att få ett brev där de uppmanas att besöka www.nyahot.se. Syftet med utskicket är att informera om informationspåverkan, krisberedskap och Sveriges förs...

Civilt försvar

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför så att samhället kan fungera även om det är kris eller krig.

 

Till sidan om civilt försvar

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför så att samhället kan fungera även om det är kris eller krig.

 

Till sidan om civilt försvar

Krisinformation.se
Krisinformation.se

Webbplatsen Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

 

Till Krisinformation.se

Webbplatsen Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

 

Till Krisinformation.se


Aktuellt

Nya hot, nya uppgifter

Närområdets osäkerhet, terrorism, klimatförändringarnas effekter på fred och säkerhet, cyberattacker, spionage, it-brottslighet, akuta utbrott av epidemier som ebola och digitala propagandakrig....

Psykologisk försvar

Både i krig, kris och fredstid kan stater eller andra aktörer vilja påverka Sverige och landets intressen. Att medvetet sprida rykten eller vilseledande information kan förändra hur enskilda...

Källkritik

När du läser en text ska du alltid fråga dig vem eller vilka som är avsändare. Information kan framställas på olika sätt beroende på syfte, kultur, sammanhang eller forum.

Konflikter

Syrien

Syrien har länge dominerats av det socialistiska Baathpartiet och den mäktiga Assadfamiljen. Hafez al-Assad tog makten i en kupp 1970 och samlade all makt kring sig själv. När han dog år 2000 tog...

Koreakonflikten

Nordkorea är en kommunistisk diktatur, ett slutet land där invånarna lever under hårt förtryck, svåra umbäranden och tidvis svälter. Kim Jong-Un, som blev landets ledare efter fadern Kim Jong-Ils...

Irak fördjupning

Irak är en bräcklig statsbildning med en våldsam historia. Dagens splittring mellan shiamuslimska araber, sunnimuslimska araber och kurder går många hundra år tillbaka i tiden och har sedan...