Konflikten i Irak
Svensk säkerhet 1900-talet

Läs om Sveriges säkerhet och försvar under hela 1900-talet. Från införandet av den allmänna värnplikten 1901 till Sverige under kalla kriget. Texterna kommer från Armémuseums utställningar. 

 

 

Historia säk...

Läs om Sveriges säkerhet och försvar under hela 1900-talet. Från införandet av den allmänna värnplikten 1901 till Sverige under kalla kriget. Texterna kommer från Armémuseums utställningar. 

 

 

Historia säk...

Bild med text: Terrorism
Terrorism

Terrorism är inget nytt fenomen, utan har använts i århundraden av både stater och politiska grupper. Ett modernt, demokratiskt och öppet samhälle är sårbart för terrorism, som inte begränsas av varken nationsgränser eller lagar. 

Om terro...

Terrorism är inget nytt fenomen, utan har använts i århundraden av både stater och politiska grupper. Ett modernt, demokratiskt och öppet samhälle är sårbart för terrorism, som inte begränsas av varken nationsgränser eller lagar. 

Om terro...

Podcast: Om krisen kommer
Podcast: Om krisen kommer

DinSäkerhet.se har tagit fram podcasten "Om krisen kommer". Lyssna och lär dig mer om hur samhället fungerar i en kris eller katastrof och vad du själv kan göra för att förbereda dig.

 

 

 

Till podcasten på DinSäkerhet.s...

DinSäkerhet.se har tagit fram podcasten "Om krisen kommer". Lyssna och lär dig mer om hur samhället fungerar i en kris eller katastrof och vad du själv kan göra för att förbereda dig.

 

 

 

Till podcasten på DinSäkerhet.s...

Konflikten i Ukraina
Konflikten i Ukraina

I februari 2014 ledde folkliga protester mot Ukrainas regering till en revolution, som utlöste ett inbördeskrig och skapade den farligaste politiska situationen i Europa sedan andra världskriget.

 

Läs mer om konflikten i Ukraina

I februari 2014 ledde folkliga protester mot Ukrainas regering till en revolution, som utlöste ett inbördeskrig och skapade den farligaste politiska situationen i Europa sedan andra världskriget.

 

Läs mer om konflikten i Ukraina

Israel-Palestina

Konflikten mellan israeler och palestinier kan i grunden tyckas enkel: två folk konkurrerar om samma landområden. Men under alla år som konflikten blivit olöst har allt fler komplikationer...

Ukraina

I februari 2014 ledde folkliga protester mot Ukrainas regering till en revolution, som utlöste ett inbördeskrig och skapade den farligaste politiska situationen i Europa sedan andra världskriget....

Jemen

Jemens historia har präglats av kolonialism och maktkamp. Efter drygt 20 år av konflikter och spända relationer enades Nord- och Sydjemen under fredliga former 1990. Konflikter och växande sociala...

Mänsklig säkerhet

"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter."  Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det är rättigheter som är viktiga inte bara för oss som...

Naturgivna risker och hot

På bara några timmar kan en kraftig storm rasera över hundra år gammal skog. På liknande sätt kan översvämningar, torka och bränder snabbt förändra levnadsvillkoren för hundratusentals...

Vatten - konflikter eller samarbete

Vatten är en förutsättning för liv, liksom för både ekonomisk och social utveckling. Men trots att många stater delar på knappa resurser har det visat sig att en lösning på vattenbristen...