Första uppdraget för Gripen blev kort

De svenska Gripenplanen deltar nu operativt i den internationella Libyeninsatsen. Det första Natouppdraget blev dock kort.