Tillbaka till startsidan för filmgalleriet

Översvämning i Mälaren - Scenario 2

Bildspelet visar ett scenario av en översvämning i Mälaren och vilka konsekvenser det skulle kunna få för samhället och individen.