Foto: iStock/Allkindza

Historia: Krig och konflikt

Våld och krig har sedan tusentals år gått som en röd tråd genom historien. En del forskare förklarar väpnade konflikter med överbefolkning och ojämn fördelning av makt och pengar. Andra säger att krig är en naturlig del av människan.

De äldsta kända bevisen för attacker mot bosättningar är 13 000 år gamla, utgrävda skelett funna i Nordafrika har skador efter pilspetsar och yxor. Våld mellan grupper av människor ökade dramatiskt när vi övergav livet som jägare och samlare för att bli bofasta jordbrukare.

I takt med förbättringar inom jordbruket kunde fler ägna sig åt andra sysslor än att odla mat. De första städerna tog form, skriftspråket uppstod, hantverkare framställde nya verktyg och vapen, och hövdingar omgav sig med yrkessoldater. Snart drog arméer fram genom städer och byar, följda av ”krigets fyra ryttare” mord, våldtäkt, brand och plundring.

Krigets utveckling

På några årtusenden har vi gått från att strida med spjut och svärd till att fälla bomber och avfyra missiler. Samtidigt är människan utrustad med en unik förmåga till samarbete, som åtminstone ger oss möjlighet att förhindra krig mellan länder och folkgrupper.

Krigets lagar och länders gränser har förändrats genom århundradena. 1600-talets krigslagar gav segraren rätt att plundra städer och byar i fiendeland.

Under 1700- och 1800-talet infördes strängare krigslagar, som bland annat förbjöd plundring av privat egendom. Plundring är numera ett allvarligt krigsbrott och tas upp i Haagkonventionerna från 1907 och 1954.

Krig har i alla tider tvingat människor att fly, men det har blivit allt vanligare att bomber och missiler riktas direkt mot civilbefolkningen. Det har lett till en kraftig ökning av både civila dödsoffer och flyktingar under 1900-talet.

Genèvekonventionen är en internationell lag om skydd för krigets offer. Enligt avtalet är våldshandlingar mot civilbefolkningen förbjudet och civila ska få skydd, mat och sjukvård. Gång på gång har stridande parter brutit mot Genèvekonventionen med massmord och stora flyktingströmmar som följd. Vid krig är det oftast civilbefolkningen som drabbas hårdast.

Ny teknik

Krigsindustrin har på olika sätt drivit den tekniska utvecklingen framåt, på gott och ont. Huskvarna vapenfabrik, som grundades i slutet av 1600-talet, blev med tiden en ledande tillverkare av alltifrån symaskiner till motorcyklar.

Ingenjörer var från början tekniskt kunniga militärer. Den första utbildningen för civilingenjörer i Sverige ägde rum 1851 vid en militärhögskola.

Denna text är hämtad från Armémuseums utställning Krig och fred 1500–1800-talet. En mer utförlig historisk beskrivning finns vid utställningen.