Naturgivna risker och hot

På bara några timmar kan en kraftig storm rasera över hundra år gammal skog. På liknande sätt kan översvämningar, torka och bränder snabbt förändra levnadsvillkoren för hundratusentals människor.

Bara från sommaren 2010 finns det flera exempel på hur extremt väder förstört tillvaron för miljoner människor och ödelagt stora områden och mycket talar för att de pågående klimatförändringarna kommer förvärra situationen ytterligare.

 

I Pakistan förlorade över två miljoner människor sina hem och ägodelar i samband med översvämningar orsakade av det värsta regnovädret på 80 år. Minst 1 700 beräknas ha omkommit. Miljoner har drivits på flykt. Totalt beräknas över 14 miljoner människor ha drabbats, vilket är fler än  i samband med tsunamin i Indiska Oceanen 2004 (då det dock omkom betydligt fler).

 

I Bangladesh, som är extremt utsatt för naturkatastrofer som översvämningar, orkaner och jordskred omkom över femtio människor efter flera veckors ihållande regn. Tusentals hektar av odlingar har också förstörts i det fattiga landet. I sydvästra Kina omkom runt hundra människor i liknande oväder. Även delstaten Arkansas i USA drabbades hårt av regn och översvämningar under juni månad och 17 människor uppges ha omkommit i vattenmassor och jordskred.
 

I Europa inträffade svåra oväder som krävde flera dödsoffer. I Polen omkom i slutet av maj och början av juni minst 24 personer när floden Wisla steg med tio meter efter kraftiga och ihållande regn. Tiotusentals människor evakuerades. Rumänien upplevde också svåra översvämningar i juni med ett tjugotal döda. Här hemma drabbades Åre av översvämningar och jordskred som ställde till med stora materiella skador, men utan några förluster i liv. E 14 och järnvägstrafiken fick tillfälligt stängas av.
 

På flera håll i Europa har det också varit rekordvarmt, i Ryssland över 40 grader på sina håll med mycket omfattande och svårsläckta bränder som följd. Även Sverige hade en period av ovanligt höga temperaturer.

 Svårt att förutse


Trots modern teknik är det svårt att förutsäga när stormar, jordbävningar och översvämningar till följd av extrem nederbörd ska inträffa. Tack vare ny utrustning, avancerad kunskap och gedigen erfarenhet är meteorologerna ofta bra på att bedöma om det till exempel är regn att vänta. Däremot har de betydligt svårare att avgöra exakt var och hur mycket det ska regna.

 

Även Sverige drabbas med jämna mellanrum av extremt väder, om än i betydligt mindre utsträckning än många andra länder. Åtminstone några gånger per århundrade inträffar exempelvis kraftiga stormar som fäller stora mängder skog och i övrigt medför stor materiell förstörelse men även dödar och skadar människor. Senast det inträffade var i januari 2005 då stormen Gudrun drog in och bland annat medförde att 730 000 abonnenter blev utan el.
 

Jordskalv inträffar också i Sverige, men inte alls med samma resultat som på många andra håll i världen. Ungefär 95 procent av skalven i Sverige är för små för att överhuvudtaget märkas eller göra någon skada.

 

Under de senaste hundra åren har det blivit vanligare med stora jordskred i Sverige. Det beror förmodligen på att människans allt större ingrepp i naturen rubbar den naturliga jämvikten. Skred större än en hektar inträffar i genomsnitt vartannat till vart tredje år och kan orsaka stora skador på bebyggelse och kommunikationer.