Foto: iStock/ManoAfrica

Organiserad kriminalitet

Den organiserade brottsligheten omsätter årligen hundratals miljoner kronor  - bara i Sverige. Men det handlar sällan om toppstyrda maffiafamiljer som i filmens värld, utan framför allt om lösa nätverk av kriminella. I samband med mer avancerade brott eller brottskedjor kan dock mera fasta grupper bildas.

Organiserad brottslighet påverkar samhället på många olika sätt. Förbjudna varor och illegal import av till exempel narkotika och alkohol leder till ökade hälsoproblem. I narkotikans fotspår följer ofta annan kriminalitet och sociala problem. Handeln med stöldgods skapar en illegal marknad som hotar den legala.

Den organiserade brottsligheten försöker på olika sätt skydda sin verksamhet från myndigheterna. Pengar, trakasserier, hot och våld kan ibland övertala tjänstemän att lämna ut viktig information vilket försvårar myndigheternas arbete. Trakasserier, hot och våld mot politiker, journalister och andra representanter för det öppna samhället kan på sikt hota demokratin.

Organiserad brottslighet i Sverige

I Sverige består den organiserade brottsligheten framför allt av lösa nätverk av kriminella. Ökad globalisering och ökad internationell handel leder till ökad gränsöverskridande brottsligheten. Men för att kunna verka på lokala marknader krävs det god lokalkännedom, oavsett om det handlar om legal eller illegal verksamhet. Det är därför till exempel den ryska maffian aldrig invaderat Sverige, vilket många trodde skulle ske efter Sovjetunionens fall.

Dagligen förs det in narkotika i Sverige från länder som Afghanistan, Colombia och Marocko. På liknande sätt handlas det med människor.

Ett annat fenomen som på senare tid har uppmärksammats i Sverige är så kallad "pengatvätt". Via bland annat växlingskontor, kasinon och spel på hästar tvättas svarta pengar vita tar sig på så vis in i den legala ekonomin.

Hot och utpressning mot rättsväsendets anställda, vittnen, förtroendevalda, anställda inom det sociala området och journalister är mycket allvarligt för de personer som drabbas. Det är dessutom ett hot mot grundläggande demokratiska och mänskliga värden.

Människohandel

I en rapport från FN:s organ för bekämpande av droger och kriminalitet (UNODC) från 2012 uppgavs det att över 140 000 offer för människohandel utnyttjas sexuellt varje dag i Europa. Det finns inga tecken på att verksamheten minskar och vinsterna är så stora att människohandeln ofta jämförs med den internationella drog- och vapensmugglingen.

Enligt uppskattningar från Rikskriminalpolisen har människohandeln i Sverige ökat under de senaste åren. Schengensamarbetet och Öresundsbron mellan Sverige och Danmark innebär att det är svårt för gränskontrollanter att upptäcka när människosmugglare försöker ta sig in i Sverige. Hur många fall som upptäcks beror till stor del på hur mycket resurser polisen och andra myndigheter lägger ner på arbetet mot människohandel.

Merparten av de människor som illegalt förs in i Sverige för att utnyttjas hamnar i prostitution, men många utnyttjas även som billig arbetskraft inom exempelvis bygg- eller restaurangbranschen eller som tiggare.

Myndighetssamverkan

I Sverige har det sedan 2009 pågått en gemensam satsning mot den grova organiserade brottsligheten, med tio deltagande myndigheter. I satsningen samarbetar Polisen med bland annat Skatteverket, Tullverket och Försäkringskassan. Genom att rikta in sig på grova brottslingars ekonomiska tillgångar är satsningen tänkt att leda till att kriminella organisationer, som ofta ägnar sig åt kriminalitet inom fler än ett område, får det svårare att verka i Sverige.