Väpnade konflikter i världen

Google Maps hjälpsida

Världskartan

Världskartan visar ett urval av ett antal konflikter som är aktiva runt om i världen. Vid varje ingång finns en sammanfattning och en fördjupande del som beskriver bakgrunden till varje konflikt. Du finner även fakta om landet, information om svenska internationella insatser och länkar till andra webbplatser där du kan få ytterligare fakta.

Länderna under Världskartan är ett urval av olika väpnade konflikter i världen. Urvalet av koflikterna på Världskartan utgår från Institutionen för freds- och konfliktforsknings definition av statsbaserade väpnade konflikter. Inom denna definition ryms såväl krig mellan stater som inbördeskrig, det vill säga mellan olika grupper inom ett land. För en mer utförlig beskrivning av internationella konflikter och våld se texten om konflikttrender.

 

Texterna består av en kortare introduktionsdel samt en mer fördjupande text. Innehållet produceras i samarbete med Utrikespolitiska Institutet i Stockholm och Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.

 

Är du lärare och vill få tips och idéer på hur du kan använda Världskartan i din undervisning kan du läsa vidare här.

 

 

Vill du läsa mer om de bakomliggande orsakerna till konflikter så kan du läsa mer här .

 

Konflikter i arkivet

Världskartan visar ett urval av de konflikter som är aktiva runt om i världen. Under ingången Arkiv konflikter finns ett urval av konflikter som tidigare varit aktiva eller som är aktiva på en väldigt låg nivå. Texterna uppdaterades senast 2013.

 

Även om dessa konflikter inte skapar stora rubriker längre, är de viktiga på många sätt. Mönster från tidigare konflikter kan lära oss om konflikter som är aktiva nu, och det är viktigt att inte glömma bort att spänningarna kan finnas kvar och blossa upp igen. De arkiverade konflikterna visar också på olika typer av konflikter som finns och har funnits runt om i världen.