Världskartan

Världskartan på Säkerhetspolitik.se ger fördjupad kunskap om ett antal väpnade konflikter i världen. Här hittar du även fakta om landet, information om svenska internationella insatser i de olika länderna liksom länkar till andra webbplatser där du kan få ytterligare fakta.

Länderna under Världskartan är ett urval av olika väpnade konflikter i världen.* Texterna består av en kortare introduktionsdel samt en mer fördjupande text. Innehållet produceras i samarbete med Utrikespolitiska Institutet i Stockholm och Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.

 

Är du lärare och vill få tips och idéer på hur du kan använda Världskartan i din undervisning kan du läsa vidare här.

 

 

Vill du läsa mer om de bakomliggande orsakerna till konflikter så kan du läsa mer här .

 

*Urvalet av koflikterna på Världskartan utgår från Institutionen för freds- och konfliktforsknings definition av statsbaserade väpnade konflikter. Inom denna definition ryms såväl krig mellan stater som inbördeskrig, det vill säga mellan olika grupper inom ett land. För en mer utförlig beskrivning av internationella konflikter och våld se texten om konflikttrender.