Centralafrikanska republiken (CAR)

Politiker och ledare i CAR har varit snabba att utnyttja landets många skiljelinjer och har därmed polariserat landet utefter etnicitet och religion. Detta har lett till att flera grupper har känt sig marginaliserade av centralmakten.

Detta har gjort att både vanliga medborgare och personer inom militären har valt att ta till vapen mot regeringen, vilket har lett till väpnade konflikter. Våldet, och makthavare som lagt beslag på landets rikedomar för egen del, har orsakat stort lidande för civilbefolkningen.

CAR:s geografiska placering mitt i Afrika, med gränser mot exempelvis Tchad, Sudan, och Sydsudan, har också varit en källa till instabilitet. Dessa grannländer har i det närmaste konstant skakats av inbördeskrig, vilket även har påverkat CAR.

I december 2012 kollapsade fredsprocessen som hade påbörjats efter krigen som pågick mellan 2004 och 2007. En rebellkoalition med namnet Séléka påbörjade en offensiv, vilket ledde till att regeringen störtades i mars 2013. Detta följdes av sekteristiskt våld där kristna miliser, som stödde den tidigare presidenten Bozizé, och muslimska miliser kopplade till Sélékakoalitionen stred mot varandra och attackerade civila. Dessa stridigheter har fortsatt, trots försök till vapenstillestånd och förhandlingslösning.

Under våren 2015 hölls ett stort möte för nationell försoning där man också skrev under ett fredsavtal mellan de största grupperingarna i landet. Val hölls i hela CAR i slutet av december 2015 och efter en andra valomgång i början av 2016 vann Faustin Touadera. Han tillsattes som president den 30 mars 2016.