Centralafrikanska republiken (CAR)

Centralafrikanska republiken (CAR) har ända sedan landet blev självständigt från Frankrike karaktäriserats av ett instabilt politiskt liv. Diktaturer och militärregimer har avlöst varandra och fattigdomen har varit mycket svår. De senaste åren har brutala stridigheter inom landet skördat ett stort antal dödsoffer, däribland många civila.

Politiker och ledare i CAR har varit snabba att utnyttja landets många skiljelinjer och har därmed polariserat landet utefter etnicitet och religion. Detta har lett till att flera grupper har känt sig marginaliserade av centralmakten.

 

Detta har gjort att både vanliga medborgare och personer inom militären har valt att ta till vapen mot regeringen, vilket har lett till väpnade konflikter. Våldet, och makthavare som lagt beslag på landets rikedomar för egen del, har orsakat svåra konsekvenser för civilbefolkningen.

 

CAR:s geografiska placering mitt i Afrika, med gränser mot exempelvis Tchad, Sudan, och Sydsudan, har också varit en källa till instabilitet. Dessa grannländer har i det närmaste konstant skakats av inbördeskrig, vilket även har påverkat CAR.

 

I december 2012 kollapsade fredsprocessen som hade påbörjats efter krigen som pågick mellan 2004 och 2007. En rebellkoalition med namnet Séléka påbörjade en offensiv, vilket ledde till att regeringen störtades i mars 2013. Detta följdes av sekteristiskt våld där kristna miliser, som stödde den tidigare presidenten Bozizé, och muslimska miliser kopplade till Sélékakoalitionen stred mot varandra och attackerade civila. Dessa stridigheter har fortsatt, trots försök till vapenstillestånd och förhandlingslösning.

 

Under våren 2015 hölls ett stort möte för nationell försoning. Dock saknades två före detta presidenter som spelat en viktig roll i landets oroligheter.

 

Läs mer om Centralafrikanska republiken under fördjupning

Läs fakta om Centralafrikanska republiken

Läs om Sveriges förbindelser med Centralafrikanska republiken

 

Centralafrikanska republiken ligger mitt i Afrika och är till ytan nästan en och en halv gång så stort som Sverige. Landet gränsar till Tchad, Sudan, Sydsudan, Kongo-Kinshasa, Kongo-Brazzaville samt Kamerun.