Irak

I april 2003 inledde USA och Storbritannien ett krig mot Irak eftersom Saddam Husseins regim sågs som ett hot mot omvärlden med massförstörelsevapen och kontakter med terroristerna i al-Qaida. Men motiven till invasionen var falska.

Visionen att ”sprida demokrati” till Mellanöstern visade sig heller inte hålla. Tvärtom bidrog invasionen till att Irak började falla sönder och verkligen blev ett hot mot omvärlden.

Kriget blev ändå slutet för en regim som orsakat flera hundratusen människors död i Iran, Kuwait och Irak. De flesta irakier välkomnade Saddams fall men snart gick utvecklingen mest åt fel håll.

Ett väpnat motstånd mot ockupationen växte sig allt starkare. Bakom detta låg dels resterna av Saddams upplösta parti och elitförband, dels extrema irakiska och utländska islamister.

Självmordsbombningar och andra terroristdåd drabbade oskyldiga civila som tillhörde ”fel” folkgrupp eller religiös riktning. Den internationella terrorismen hade kommit till Irak – som en direkt följd av kriget. Våldet nådde sin kulmen under 2006 med växande oro för ett fullskaligt inbördeskrig mellan sunniaraber, shiaaraber och kurder.

Byggandet av den nya staten gick långsamt och USA begick stora misstag. Irak återfick full suveränitet 2009 men våldet har fortsatt att ständigt flamma upp. 

Efter USA:s uttåg i december 2011 har konflikten mellan de tre huvudgrupperna förblivit olöst och våldet har på nytt ökat, speciellt från sunniter som protesterar mot shiiternas dominans. 2014 blev det blodigaste året sedan 2007, trots att en ny premiärminister lovade att arbeta för försoning.

Sunnitiska extremister från "Islamiska staten" (IS) tog kontroll över så stora områden att Iraks existens som stat blev allvarligt hotad.

IS våld mot andra religiösa och etniska grupper jagade sådan skräck i omvärlden att USA än en gång ingrep militärt i Irak, med stöd av en rad andra länder, inklusive från arabvärlden.

Hösten 2017 hade IS förlorat nästan all mark i Irak men kunde fortfarande slå tillbaka genom terrorattentat i regeringskontrollerade områden.

Texten faktagranskades i oktober 2017.