Foto: Bo Ekman, MSB

Sverige och Kongo-Kinshasa

Sverige har en historisk koppling till DR Kongo inte minst genom de svenska missionärer som kom till landet redan i slutet av 1800-talet. Sambandet förstärktes genom FN:s tidigare generalsekreterare Dag Hammarskjölds insatser och med närvaro av svenska FN-trupper i DR Kongo på 1960-talet. Sverige har därefter deltagit i FN:s samtliga fredsfrämjande insatser i DR Kongo. Sverige deltar också i EU:s civila insatser till stöd för reform och uppbyggnad av den kongolesiska polisen och säkerhetssektorn.

Handelsutbytet mellan Sverige och DR Kongo är ytterst begränsat och minskade 2013 jämfört med de två föregående åren. År 2013 uppgick exporten till 94 miljoner kronor.

Det svenska utvecklingssamarbetet med DR Kongo är inriktat på att bidra till ökad fred, försoning och demokratisk samhällsstyrning. Det svenska stödet fokuseras också på att förebygga, bekämpa och hantera konsekvenserna av det omfattande sexuella våldet samt förbättrad hälsa för fattiga människor, med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa. Sverige är även en betydande givare till humanitära insatser i landet.