Korea

Koreakonflikten började där andra världskriget slutade. När Koreahalvön 1945 befriades från japansk ockupation splittrades koreanerna i två stater. Sovjetunionen och USA gjorde Nordkorea och Sydkorea till varandras fiender i en konflikt som fortsatt in på 2000-talet.

Nordkorea är en kommunistisk diktatur, ett slutet land där invånarna lever under hårt förtryck, svåra umbäranden och tidvis svälter. Kim Jong-Un, som blev landets ledare efter fadern Kim Jong-Ils död i december 2011, har inte avvikit från den tidigare politiska linjen. Utvecklingen fortsätter att vara högst oförutsägbar och Nordkorea uppfattas alltjämt av omvärlden som en instabil och hotfull nation.

Landet har kärnvapen och troligen även biologiska och kemiska vapen. Under Kim Jong-Uns styre har spänningarna på Koreahalvön ökat i takt med att Nordkorea successivt stegrat antalet provskjutningar av kärnvapen och missiler. Varken sanktioner, militära hot eller löften om dialog och samarbete från omvärlden har kunnat rubba Nordkoreas ledare från att fortsätta att utveckla landets kärnvapenprogram. För Kim Jong-Un och hans närmaste krets är detta ett sätt att stärka och behålla sin makt och försöka pressa fram eftergifter från USA.