Korea

Koreakonflikten började där andra världskriget slutade. När Koreahalvön 1945 befriades från japansk ockupation splittrades koreanerna i två stater. Sovjetunionen och USA gjorde Nordkorea och Sydkorea till varandras fiender i en konflikt som fortsatt in på 2000-talet.

Nordkorea är en kommunistisk diktatur, ett slutet land där invånarna lever under hårt förtryck, svåra umbäranden och tidvis svälter. Kim Jong-Un, som blev landets ledare efter fadern Kim Jong-Ils död i december 2011, har inte avvikit från den tidigare politiska linjen. Utvecklingen fortsätter att vara högst oförutsägbar och Nordkorea uppfattas alltjämt av omvärlden som en instabil och hotfull nation.

 

Landet har kärnvapen och troligen även biologiska och kemiska vapen. Med kärnvapen kan regimen stärka sin makt och söka pressa fram eftergifter från USA. Under 2010 skärptes konflikten mellan Nordkorea och de allierade Sydkorea och USA.

 

Efter förhandlingar mellan USA och Nordkorea i början av 2012 tycktes ett genombrott nära, men ett år senare var situationen mer kritisk än på många år sedan Nordkorea inom loppet av några månader genomfört två raketuppskjutningar och ett tredje kärnvapenprov. Den akuta krisen bedarrade men läget förblev spänt och i början av januari 2016 genomfördes ett fjärde kärnvapentest följt av ännu en raketuppskjutning.

 

Läs mer om Korea under fördjupning

Läs fakta om Korea

Läs om Sveriges relationer med Korea

 

Nord- och Sydkorea utgör tillsammans en halvö mellan Gula och Japanska haven.