Korea

Nordkorea är en kommunistisk diktatur, ett slutet land där invånarna lever under hårt förtryck, svåra umbäranden och tidvis svälter. Kim Jong-Un, som blev landets ledare efter fadern Kim Jong-Ils död i december 2011, har inte avvikit från den tidigare politiska linjen.

Utvecklingen har fortsatt att vara högst oförutsägbar och Nordkorea uppfattas av omvärlden i ännu högre grad än tidigare som en instabil och hotfull nation.

Nordkorea har utvecklat kärnvapen och med hjälp av dessa hoppas regimen kunna stärka sin makt och pressa fram eftergifter från USA. Under 2010 skärptes konflikten mellan Nordkorea och de allierade Sydkorea och USA. Efter förhandlingar mellan USA och Nordkorea i början av 2012 tycktes ett genombrott nära, men ett år senare var situationen mer kritisk än på många år sedan Nordkorea inom loppet av några månader utfört två raketuppskjutningar och ett tredje kärnvapenprov. Tre år senare trappades läget åter upp efter ytterligare två kärnvapenprov och ett 20-tal missiltester av