Sverige och Korea

Sydkorea

Sveriges förbindelser med Sydkorea är långvariga och goda. Under Koreakriget 1950-53 bidrog Sverige med ett fältsjukhus i Pusan/Busan. Diplomatiska förbindelser upprättades 1959 och en svensk ambassad i Seoul öppnades 1977.

Totalt är ca 80 svenska företag etablerade i Sydkorea och dessutom finns uppskattningsvis ytterligare ett par hundra företag representerade på marknaden genom lokala agenter och distributörer.

I mars 2009 firade Sverige och Sydkorea 50 år av diplomatiska relationer och Sydkoreas president Lee Myung-bak avlade då ett officiellt besök i Sverige. Ett svenskt statsbesök ägde rum i Sydkorea 2012.

Nordkorea

Sverige och Nordkorea upprättade diplomatiska förbindelser 1973 och Sverige har haft en ambassad i Pyongyang sedan 1975. Sverige är en av de större givarna av humanitärt bistånd till Nordkorea. Det svenska stödet uppgår till ca 40 miljoner kronor årligen och kanaliseras via FN, Rödakorsfederationen och enskilda internationella organisationer.