Kosovo

I februari 2008 bröt sig provinsen Kosovo (Kosova på albanska) loss från Serbien och utropade sig till en självständig stat. Den albanska befolkningsmajoriteten jublade, men samtidigt skärptes konflikten med delar av den serbiska minoriteten i Kosovo och med Serbien, som inte erkände Kosovos självständighet.

Från 2008 övervakades utvecklingen i Kosovo av en internationell styrgrupp men övervakningen avslutades hösten 2012 då Kosovo ansågs ha uppfyllt tillräckligt många punkter i den så kallade Ahtisaariplanen (se Fördjupning). Den Natoledda fredsstyrkan Kfor blev dock kvar liksom EU-organet Eulex, som stöttar Kosovos polis och rättsväsen.

Idag har Kosovo erkänts som stat av drygt 100 länder, däribland USA och flertalet EU-medlemmar, också Sverige. Serbien har med stöd av bland andra Ryssland och Kina stått fast vid sin vägran att erkänna Kosovo.

Serberna i Kosovo är kluvna till den nya staten. I södra Kosovo, där merparten av serberna bor utspridda, har många valt att integreras i den nya samhällstrukturen. Omkring en tredjedel av Kosovos serber bor i norr, där de i vissa områden utgör en majoritet, och bland dem har motståndet mot Kosovos institutioner varit starkt. Efter självständigheten upprättade de en parallell administration med kommunkontor, postkontor och skolor.

Serbien stödde till en början serberna i norra Kosovo men efter medling av EU ingick Serbien i april 2013 ett avtal med Kosovo om att parterna skulle normalisera sina inbördes relationer. Överenskommelsen innebar bland annat att Serbien accepterade Kosovos överhöghet över de serbiskdominerade områdena i norr som samtidigt garanterades självstyre på vissa områden. Belgrad uppmanade serberna att acceptera den tänkta ordningen, men avtalet har mötts av högljudda protester från både serbiska och albanska nationalister.

När lokalval i november 2013 för första gången skulle hållas gemensamt i hela Kosovo hotade serberna med bojkott, men även om många kosovoserber avstod från att rösta kunde lokalvalen genomföras i god ordning. Detsamma gällde de parlamentsval som hölls i juni 2014; det dröjde dock ända till december innan en ny regering var på plats. Oppositionen har dock sedan dess varit mycket högljudd i sin kritik mot en rad regeringsbeslut.