Kurderna

Kurderna är den fjärde största folkgruppen i Västasien, efter araber, turkar och perser. Deras antal brukar uppskattas till uppemot 35 miljoner, men siffran är mycket osäker. Ofta är begreppet "kurd" en definitionsfråga. . Kurderna har aldrig haft en egen stat.

De flesta kurder har sina rötter i gränsområdet mellan Turkiet, Irak och Iran. Ingen av dessa stater vill avstå någon del av sitt territorium, men i Irak har kurderna ett långtgående självstyre.

 

Under 2014 ökade risken för att landet skulle falla sönder, vilket väckte tankar om en kurdisk självständighetsförklaring. Möjligheten att Irak kan kollapsa som stat skapar dock oro i omvärlden, och under trycket från den islamistiska extremiströrelsen Islamiska staten har Bagdadregeringen och kurderna åtminstone tillfälligt börjat samarbeta.

 

Under inbördeskriget i Syrien sedan 2011 har kurdiska rörelser försökt utnyttja landets sammanbrott till att ta kontroll över stora områden i norr och nordost, längs gränsen mot Turkiet. Men även i Syrien har Islamiska staten, som inte erkänner några världsliga nationsgränser, satt kurderna under hårt tryck.

 

En kurdisk stat är knappast det högsta målet för alla kurder. Turkiets kurder har inte röstat ”etniskt” i de senaste valen, och de flesta tar avstånd från det förbjudna kurdiska partiet PKK:s våldsaktioner. Men turkiska statens repressiva politik har ändå fått många kurder att känna vissa sympatier för PKK.

 

PKK har officiellt gett upp tanken på den självständiga (kommunistiska) stat man kämpade för i inbördeskriget 1984–1999. Efter ett mycket blodigt 2012 tändes plötsligt nytt hopp om fred i slutet av året sedan det blivit känt att turkiska staten och PKK börjat förhandla.Sedan dess har det pågått en En långsam fredsprocess inleddes, och parlamentet har antagit antog en rad lagar om ökade rättigheter för kurderna. Men processen går långsamt och kurdernas tidigare entusiasm har börjat svalna. avstannade under 2014 och året därpå återupptog staten kriget mot PKK med både militära och politiska medel.

 

Läs mer om Kurderna under fördjupning  

Läs mer om Kurderna i Irak

Läs mer om Kurderna i Turkiet

Läs mer om Kurderna i Iran och Syrien

 

De flesta av världens kurder bor i gränsområdet mellan Turkiet, Iran och Irak.