Kurderna

Kurderna är den fjärde största folkgruppen i Västasien, efter araber, turkar och perser. Deras antal brukar uppskattas till uppemot 35 miljoner, men siffran är mycket osäker. Ofta är begreppet "kurd" en definitionsfråga. Kurderna har aldrig haft en egen stat.

De flesta kurder har sina rötter i gränsområdet mellan Turkiet, Irak och Iran. Ingen av dessa stater vill avstå någon del av sitt territorium, men i Irak har kurderna ett långtgående självstyre.

 

Under 2014 ökade risken för att landet skulle falla sönder, vilket väckte tankar om en kurdisk självständighetsförklaring. Möjligheten att Irak kan kollapsa som stat skapar dock oro i omvärlden, och under trycket från den islamistiska extremiströrelsen Islamiska staten har Bagdadregeringen och kurderna åtminstone tillfälligt börjat samarbeta.

 

Under inbördeskriget i Syrien sedan 2011 har kurdiska rörelser försökt utnyttja landets sammanbrott till att ta kontroll över stora områden i norr och nordost, längs gränsen mot Turkiet. Men även i Syrien har Islamiska staten, som inte erkänner några världsliga nationsgränser, satt kurderna under hårt tryck.

 

En kurdisk stat är knappast det högsta målet för alla kurder. Turkiets kurder har aldrig samfällt röstat på de kurdiska partierna, och de flesta tar avstånd från det förbjudna kurdiska partiet PKK:s våldsaktioner.

 

En långsam fredsprocess inleddes 2012, och parlamentet har antagit en rad lagar om ökade rättigheter för kurderna. Men så småningom stod det klart att de försonliga utspelen mest var ett försök av regeringen att vinna politiskt stöd bland kurderna. Processen avstannade under 2014 och året därpå återupptog staten kriget mot PKK med både militära och politiska medel. Under 2016 blev statens repressalier mot kurderna hårdare än på decennier och även demokratiskt valda kurdiska politiker greps.

 

De flesta av världens kurder bor i gränsområdet mellan Turkiet, Iran och Irak.