Mexiko

Mellan världens främsta producent av kokain, Colombia, och världens största konsument av drogen, USA, ligger Mexiko. I detta transitland dödades under 2014 mellan 6 000 och 8 000 människor när olika drogkarteller stred mot de mexikanska säkerhetsstyrkorna och mot varandra. De senaste nio åren har över 90 000 människor dött i drogrelaterat våld.

Sedan 2006 har drogvåldet i Mexiko skördat tiotusentals liv och gjorde under en period en mexikansk gränsstad, Ciudad Juárez, till den farligaste platsen i hela världen.

 

Mexiko har upplevt många krig men har även sett en kraftig ekonomisk utveckling. Efter 1800-talets frihetskrig mot Spanien där Mexiko vann sin självständighet, följde revolution och liberalism. Även om den ekonomiska utvecklingen har gjort att många har fått det bättre ställt är Mexiko ett land med stora ekonomiska skillnader. Stora grupper i samhället har inte fått ta del av den förbättrade levnadsstandarden.

 

I mitten av 1990-talet gjorde en grupp egendomslösa bönder i delstaten Chiapas i södra Mexiko uppror och förklarade krig mot regeringen. Även om denna konflikt ännu inte är löst är det framförallt det eskalerande drogrelaterade våldet som skapar rubriker i dagens Mexiko.

 

Ett tjugotal drogorganisationer utkämpar en våldsam strid mot varandra, mot armén som satts in för att bekämpa dem, och mot de civila som råkar hamna i skottlinjen. För att sätta skräck i rivaliserande karteller använder sig organisationerna av terror. Det är vanligt att kroppar hittas utan huvud och andra kroppsdelar. De bär ofta spår av tortyr och har hotfulla meddelanden till rivalerna fästa på sig.

 

De senaste nio åren beräknas fler än 90 000 människor ha fått sätta livet till.

 

Läs mer om Mexiko under fördjupning

Läs fakta om Mexiko

Läs mer om Sveriges samarbete med Mexiko