Pakistan

Sedan självständigheten har Pakistan haft en stormig historia. Skiftet från militärdiktatur till demokrati 2008 har inte uppnått mycket när det gäller de blodiga konflikter som skakar landet; inbördeskrig med talibaner, gränskonflikt med Indien, separatister och attacker mot religiösa minoriteter.

Sedan Pakistan blev självständigt 1947 har landet upplevt flera mycket blodiga konflikter. Mest våldsam av dessa har varit gränskonflikten med Indien, som rör främst det område som kallas för Jammu och Kashmir. Även om konflikten har minskat rejält i intensitet de senaste åren då relationerna mellan Indien och Pakistan blivit lite bättre, står den högt upp på den pakistanska dagordningen.

 

De senaste årens stora hot har istället varit den pakistanska talibanrörelsen, som kontrollerar stora delar av Pakistans norra gränsområden och som samverkar med de mer kända talibanerna i Afghanistan. Denna rörelse har haft blandade motiv, och har dels slagits för utökat självstyre i sina stamområden, men också för införandet av en strikt tolkning av sharia (muslimsk lag) i hela landet.

 

Utöver de strider som pågår i de norra delarna av Pakistan så har de pakistanska talibanerna ofta utfört terrordåd mot civila och slagit till mot viktiga städer landet runt. Attacker mot religiösa minoriteter har också förekommit i hög grad.

 

Utöver detta stora hot pågår även en mindre väpnad konflikt i Pakistans nordvästra delar. Där, i området som kallas Baluchistan, slåss balucher mot regeringen för utökat självstyre.

 

De tre konflikterna har minskat i intensitet under de senaste åren, dock blossade alla tre upp under 2014 då den pakistanska regeringen startade nya offensiver mot talibanerna i Norra Waziristan och militanta grupper i Baluchistan. Även konflikten mellan Indien och Pakistan kom att blossa upp igen efter 11 år av låg aktivitet.

 

Läs mer om Pakistan under fördjupning 

Läs fakta om Pakistan

Läs om Sveriges förbindelser med Pakistan

 

Pakistan gränsar mot Iran, Aghanistan, Indien och Kina.