Sudan och Sydsudan

Afrikas längsta krig, mellan norra och södra Sudan, avslutades 2005, och sex år senare delades landet sedan sydsudaneserna röstat för att bilda en självständig stat. Men många tvister återstår att lösa och periodvis har risken för ett nytt krig mellan länderna varit överhängande. Inom båda länderna pågår samtidigt flera inre konflikter och Sydsudan har dragits in i ett blodigt inbördeskrig .

I fredsavtalet slogs det fast att invånarna i söder efter sex år skulle få avgöra om de ville bilda en egen stat. Fram till dess var Sudan en federation mellan den norra och den södra delen.

 

I folkomröstningen i januari 2011 sade invånarna i södern med stor majoritet ja till självständighet. Den nya staten Sydsudan utropades i juli samma år, trots att många praktiska frågor kring delningen av landet var olösta.

 

Sudans regering erkände den nya staten, men freden blev inte lång. De olösta frågorna blev snabbt akuta, främst de oklara reglerna för den livsviktiga oljeutvinningen, som båda länderna var beroende av. De flesta oljekällorna låg i Sydsudan, men oljeledningarna gick genom Sudan, till den enda utskeppningshamnen.

 

I början av 2012 var ett nytt krig nära, innan FN:s säkerhetsråd lyckades tvinga båda länderna att dra tillbaka de soldater de hade samlat i gränsområdet.

 

Säkerhetsrådet tvingade dem också att börja förhandla om tvistefrågorna, framför allt exakt hur gränsen mellan dem skulle dras och hur mycket Sydsudan skulle betala för oljetransporterna genom Sudan. Efter några månader var de överens på flera punkter, men inte i fråga om gränsdragningen. Att leva upp till överenskommelserna visade sig svårt, och freden är fortfarande långtifrån säkrad.

 

Samtidigt pågår andra konflikter inom Sudan, bland annat i regionen Darfur och i söder, strax norr om den nydragna gränsen.

 

I Sydsudan utbröt inbördeskrig i december 2013 efter en maktkamp inom regeringen. Kriget utkämpas i huvudsak mellan landets två dominerande folkgrupper, dinka och nuer, och är en fortsättning på en rivalitet som går långt tillbaka i tiden. Upprepade gånger har de stridande partierna lovat att lägga ned vapnen och bilda en samlingsregering, men löftena har snabbt brutits.

 

Läs mer om konflikten mellan norr och söder under fördjupning

Läs mer om konflikten inom Sudan

Läs mer om konflikten inom Sydsudan

Läs fakta om Sudan

Läs fakta om Sydsudan

Läs om Sveriges insatser i Sudan och Sydsudan