Syrien

Syrien har styrts med järnhand av Assadfamiljen sedan 1970. Sedan 2011 är landet involverat i ett oerhört blodigt inbördeskrig som började med demonstrationer för demokrati. Kriget har skördat enorma mängder dödsoffer och skapat en humanitär katastrof. Förhandlingar och försök från omvärlden att ta ett samlat grepp om situationen har misslyckats.

Syrien har länge dominerats av det socialistiska Baathpartiet och den mäktiga Assadfamiljen. Hafez al-Assad tog makten i en kupp 1970 och samlade all makt kring sig själv. När han dog år 2000 tog hans son, den nuvarande presidenten Bashar al-Assad, över.

 

Landet har styrts hårt, och media-censur, korruption, politiskt förtryck, inskränkta rättigheter och tortyr har länge varit en del av vardagen. Samtidigt har landets inblandning i konflikter med grannländerna hämmat utvecklingen.

 

Sedan 2011 har situationen i Syrien präglats av det inbördeskrig som började i och med att den så kallade arabiska våren nådde landet. President Assads regering strider mot ett stort antal olika rebellgrupper, alltifrån sekulära grupper till islamistiska fundamentalister. Båda sidor har gjort sig skyldiga till fruktansvärda övergrepp och brutalitet, exempelvis massakrer på civila och användande av kemiska vapen.

 

Det massiva våldet har skapat stora flyktingströmmar, och man beräknar att 7,5 miljoner Syrier är på flykt inom landet, och att nästan 4 miljoner är på flykt i andra länder.

 

Trots försök att lösa konflikten har våldet fortsatt och har nu pågått i över fyra år. I början av 2014 hölls förhandlingar men dessa lyckades inte sätta stopp för våldet. 

 

Konflikten fick en ny dynamik år 2014 då ett flertal rebellgrupper vände sig mot IS (Islamiska Staten), och stridigheterna mellan olika rebellgrupper skördade tusentals offer på bara ett par månader. Då USA inledde bombräder mot IS, lades ytterligare en dimension till den komplexa situationen i Syrien.

 

Läs mer om Syrien under fördjupning 

Läs fakta om Syrien 

Läs om Sveriges relationer med Syrien