Tjetjenien

Krig utbröt i den lilla bergsrepubliken Tjetjenien i december 1994, då ryska trupper gick in för att slå ned ett väpnat uppror mot den ryska överhögheten. Det blev ett blodigt krig som krävde tiotusentals dödsoffer. Vapenvila utlystes efter två år, men hösten 1999 flammade kriget åter upp med full styrka.

Efterhand har striderna ebbat ut, och våren 2009 förklarade Ryssland att dess ”antiterroristoperation” var avslutad. En omfattande återuppbyggnad har skett och tillvaron har normaliserats på ytan, men mord och andra våldsdåd hör fortfarande till vardagen. Våldet har dessutom spritt sig till angränsande nordkaukasiska republiker som Dagestan och Ingusjien och har också fått inslag av extrem islamism.

 

Konflikten mellan tjetjenerna och den ryska centralmakten går flera hundra år tillbaka. På 1700-talet började Ryssland lägga under sig det nordkaukasiska området. Sedan dess har det av och till blossat upp väpnade strider. Trots upprepade militära nederlag har tjetjenerna aldrig helt accepterat att låta sig kontrolleras av Ryssland.

 

I takt med att striderna har minskat har en Moskvatrogen tjetjensk regering under ledning av den hårdföre Ramzan Kadyrov fått allt större ansvar för kontrollen av området. Det är numera tjetjenska styrkor under Kadyrovs befäl som står för flertalet övergrepp mot civila.

 

Läs mer om Tjetjenien under fördjupning

Läs fakta om Tjetjenien

Läs om Sveriges förbindelser med Tjetjenien