Jemen

Jemens historia har präglats av kolonialism och maktkamp. Efter drygt 20 år av konflikter och spända relationer enades Nord- och Sydjemen under fredliga former 1990. Konflikter och växande sociala problem har dock fortsatt att prägla landet. Efter den arabiska våren fick landet en ny president och arbetet med att skriva en ny grundlag påbörjades.

Nord- och Sydjemen enades till ett land 1990. Enandet var fredligt och gick lugnt till, men trots detta finns en del av motsättningarna kvar. De senaste åren har missnöjet i söder växt och flera våldsamma demonstrationer har ägt rum. Samtidigt har strider i norra Jemen krävt tusentals liv sedan 2004.

 

En annan oroande faktor är att en al-Qaida-gren bildades i landet i början av 2009. Striderna mellan denna grupp och regeringstrupper har ökat kraftigt sedan 2011 och krävt tusentals dödsoffer.

 

Vid sidan av oroligheterna i norr och i söder har även andra problem blivit allt mer akuta: Jemens viktigaste exportvara är olja, men den beräknas ta slut innan 2020. Än mer problematiskt är den kritiska vattenbristen som råder i landet. 

 

2011 präglades starkt av demonstrationer och våldsamma strider kopplade till den så kallade arabiska våren. Så småningom avgick president Saleh och efterträddes av vice-presidenten; Hadi. 

 

Under hösten 2014 utbröt strider i huvudstaden mellan regeringsstyrkor och en rebellgrupp från norra Jemen. Inom kort tog rebellerna, som ofta kallas Houthis, över stora delar av huvudstaden. Efter att Houthistyrkorna satt president Hadi i husarrest i januari 2015 inledde Saudi Arabien, med stöd av tio andra länder, flygattacker mot gruppen.

 

Flygattackerna och intensiva strider har drastiskt förvärrat den humanitära situationen i landet. FN uppskattar att hundratusentals människor drivis på flykt. 
 

 

Läs mer om konflikten i Jemen under fördjupning

Läs fakta om Jemen

Läs mer om Sveriges relationer till Jemen

 

Jemen (eller Yemen) ligger på Arabiska halvöns sydvästra spets och gränsar till Saudiarabien och Oman. Till väster gränsar landet till Röda havet och till söder till Adenviken och Arabiska sjön.