Sverige och Mali

Sverige uppgraderade sina förbindelser med Mali år 2010 genom att omvandla Sidas sektionskontor i Bamako till ambassad. Relationerna mellan Sverige och Mali domineras av utvecklingssamarbetet vilket är inriktat på mänskliga rättigheter/demokrati, vatten och sanitet, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer och stöd till landets strategi för fattigdomsbekämpning.

Sedan 2001 bedrivs ett långsiktigt bilateralt utvecklingssamarbete med landet och 2013 uppgick det svenska biståndet till Mali till 290 miljoner kronor. Sveriges export till Mali är blygsam och utgörs främst av verkstadsprodukter. Sveriges import från Mali är försumbar och mycket få svenska turister besöker Mali. Det finns ett hundratal personer med maliskt ursprung i Sverige.