Nordkaukasien

I Nordkaukasien i södra Ryssland pågår en av Europas blodigaste konflikter. Islamistiska grupper bekämpar det ryska styret och närmare 3300 människor har mist livet i olika våldsdåd sedan 2010. Nästan lika många har skadats.

Dagens konflikt har sitt ursprung i 1990-talets krig mellan tjetjenska separatister och Ryssland. Kriget som ägde rum i två omgångar krävde minst 160 000 dödsoffer och innebar ett ofantligt lidande för civilbefolkningen i Tjetjenien.

Idag är läget lugnare i Tjetjenien men våldet har spritt sig till angränsande republiker och har nu sitt centrum i Dagestan där rebellerna år 2007 utropade en islamisk stat, Emiratet Kaukasus. Över hälften av alla dem som dödas eller skadas faller offer för våld i Dagestan. Härifrån har också de senaste stora terrorattackerna mot mål i Ryssland utgått.

För omvärlden pågår denna konflikt som regel i det fördolda. Endast större attentat ger rubriker i internationella medier. Inför OS i Sotji 2014 svor rebellerna att utföra massakrer på sina motståndare men trots alla farhågor kunde spelen genomföras utan blodspillan.

Sedan dess har rebellrörelsen splittrats och försvagats, men än skymtar inget slut på konflikten. Huvuddelen av rebellerna bekänner sig nu till den extremistiska islamiströrelsen Islamiska staten som utsträckt sitt självutropade kalifat i Mellanöstern till att även omfatta republikerna i Kaukasus.