Nordkaukasien

I Nordkaukasien i södra Ryssland pågår en blodig konflikt i skymundan. Islamistiska grupper bekämpar det ryska styret och över 3400 människor har mist livet i olika våldsdåd sedan 2010. Nästan lika många har skadats.

Dagens konflikt har sitt ursprung i 1990-talets krig mellan tjetjenska separatister och Ryssland. Kriget som ägde rum i två omgångar krävde minst 160 000 dödsoffer och innebar ett ofantligt lidande för civilbefolkningen i Tjetjenien.

Idag är läget lugnare i Tjetjenien men våldet har spritt sig till angränsande republiker och har nu sitt centrum i Dagestan där rebellerna år 2007 utropade en islamisk stat, Emiratet Kaukasus. Runt hälften av alla som dödas eller skadas faller offer för våld i Dagestan. Härifrån har också de senaste stora terrorattackerna mot mål i Ryssland utgått.

De senaste åren har rebellrörelsen splittrats och försvagats, men än skymtar inget slut på konflikten.