Foto: Johan Eklund/MSB

Frivilligt stöd

Vid svåra olyckor och kriser är alla resurser viktiga. Inte minst det stöd som trossamfund och frivilligorganisationer kan ge. Drabbade och anhöriga kan behöva extra stöd för att bearbeta och hantera sina upplevelser.

I Sverige finns det flera frivilligorganisationer som på olika sätt kan stödja samhället vid svåra olyckor och kriser. Till organisationerna kan man som enskild söka sig om man är intresserad av att göra en insats och hjälpa drabbade, kommuner eller andra aktörer när det inträffar en svår händelse.

Flera kommuner samarbetar med olika frivilligorganisationer inom ramen för Frivilliga resursgrupper, FRG. Syftet med FRG är att snabbt ge kommunen tillgång till extra personalresurser från de olika frivilligorganisationer som ingår i resursgruppen vid allvarliga händelser. 

De som ingår i en frivillig resursgrupp har fått en särskilt utbildning i bland annat första hjälpen, hjärt- och lungräddning och kriskommunikation för att kunna stödja kommunen.

Trossamfunden stödjer

I dagens mångkulturella samhälle har många trossamfunds församlingar en viktig roll vid allvarliga händelser och kriser. Gudstjänster, ritualer och ceremonier kan ofta vara viktiga när drabbade och anhöriga ska bearbeta sina upplevelser. 
 
Samfundens lokaler kan fungera som lämpliga samlingsplatser där drabbade även kan få mat och värme. Det kan även vara ett bra tillfälle att förmedla korrekt information om en händelsen och på det språk som passar.

Särskilda stödgrupper

De flesta kommuner har möjlighet att sätta in ett särskilt stöd till drabbade och anhöriga vid en svår olycka eller kris. Stödet består av en grupp med utbildad personal från exempelvis socialtjänsten, polisen, sjukvården, trossamfund och frivilliga försvarsorganisationer.