Foto: Björn Svärd/MSB

Internationella hjälpinsatser

Dygnet runt, året runt, är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB berett att skicka personal och utrustning till konflikt- eller katastrofdrabbade områden. Oavsett var i världen de ligger.

MSB har regeringens uppdrag att hålla beredskap för internationella katastrof- och biståndsinsatser. Uppdragens art och innehåll varierar. Det går aldrig i förväg att veta vilken typ av katastrof som blir den nästa. Därför måste verket ha en bred kompetens.

MSBs insatser kan delas in i fem grupper:

  • Support, som betyder stöd till andra organisationer i ett drabbat område. MSB kan till exempel sätta upp ett läger för FN-personal eller skicka experter för att avhjälpa ett specifikt problem, till exempel inom logistik, IT eller sambandsteknik.
  • Återuppbyggnad, det vill säga att hjälpa drabbade länder att återskapa förstörda broar och byggnader eller bygga upp en organisation för räddningstjänst.
  • Mine Action, ett samlingsbegrepp för arbetet med att hantera minor och o-exploderad ammunition. Det omfattar bland annat utbildning, övning, kartläggning och minröjning.
  • Räddningsstyrkor som kan skickas till en katastrofplats med mycket kort varsel.

 

MSB har också i uppdrag att bistå svenskar i nöd utomlands. Stödstyrkan finns för att Sverige snabbt ska kunna bistå personer med hemvist i Sverige som drabbas av en allvarlig händelse utomlands och den ska kunna lämna Sverige inom tolv timmar efter beslut. Läs mer om Stödstyrkan här

Speciellt register

För att MSB ska genomföra en insats måste det finnas en officiell förfrågan, till exempel från Sida, FN, EU eller från ett drabbat land. Ofta står den svenska biståndsmyndigheten Sida för finansieringen.

Det är regeringen som beslutar om MSB ska genomföra en insats eller inte. I undantagsfall, om det är mycket bråttom, kan MSBs generaldirektör fatta beslut.

MSB:s insatspersonal finns registrerad i ett register som kallas personalpoolen. Det är genom att söka i registret som MSB snabbt kan få fram uppgifter om vilka personer som är lämpliga att skicka ut.

Internationella insatser genomförs ofta i komplexa miljöer som ställer stora krav på samarbetsförmåga, kunskaper och ödmjukhet. God fysik och stabilt psyke är också kvaliteter som kan vara avgörande.