Ad hoc

Latin för "till detta". Vanligt förekommande inom ämnena internationella relationer och säkerhetspolitik. Med ad hoc menas en lösning som är framtagen för att behandla ett specifikt problem och inte för att vara en generell lösning. Exempel: den särskilda krigsförbrytartribunal för Rwanda som FN inrättade för att ställa ansvariga för folkmordet 1994 inför rätta (se Internationella brottsmålsdomstolen).