Amnesty International

Amnesty International är en världsomspännande organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Se svenska hemsidan: www.amnesty.se