Befolkningsskydd

Avser åtgärder för att skydda befolkningen och civil egendom från krigets verkningar.