Folkrätt

Mellanstatlig rättsordning som reglerar staters handlande och inbördes relationer. Benämns även internationell rätt. Kallas ofta för "Krigets lagar".