Försvarsdepartementet

Det departement som handlägger försvarsfrågor. http://www.regeringen.se/sb/d/495