Förtroende - och säkerhetsskapande åtgärd

Åtgärd syftande till att genom kännedom om och insyn i staternas väpnade styrkor skapa förtroende inom det säkerhetspolitiska området och minska risken för väpnade konflikter. Internationell benämning: Confidence - and Security Measure (CSBM).