Förvaltarskapsrådet

Ett utav de sex huvudorganen till Förenta nationerna. Förvaltarskapsrådet var/är det forum där frågor ang. kolonier skulle diskuteras. I och med att samtliga kolonier i världen nu är erkända självständiga stater så fyller rådet knappt någon funktion längre.