GSFP

GSFP (ESFP), den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. I samband med att Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 ersattes den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). GSFP utgör en del av den gemensamma utrikes-och säkerhetspolitiken.

 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0026_sv.htm