Genusperspektiv

Innebär att olika frågor analyseras och belyses ur både kvinnors och mäns perspektiv. En central dimension i genusperspektivet är frågan om fördelningen av makt mellan könen.