ICTR

(Se Internationella krigsförbrytartribunalen för Rwanda)