Inbördeskrig

Inomstatlig väpnad konflikt mellan två eller flera militärt organiserade parter. Inbördeskrig kan uppstå när olika grupper inte är överens om hur man ska styra landet eller när några anser att de inte får tillräckligt mycket pengar eller andra resurser i landet. Det kan också vara så att någon grupp tycker att deras område eller en folkgrupp eller en religiös grupp är förtryckt. Ofta är inbördeskrig mycket grymma och långvariga och befolkningen drabbas oerhört hårt. Det brukar leda till hat och konflikter mellan grupperna även efter kriget.