Internationella krigsförbrytartribunalen för Rwanda

(ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda)
Inrättades av FN:s säkerhetsråd 1994 för att undersöka och döma personer ansvariga för folkmord och andra allvarliga brott mot internationell humanitär rätt som begåtts på Rwandas territorium mellan den 1 januari och den 31 december 1994. Läs mer intern