Kryptera

Omvandla klartext till kryptotext med hjälp av krytosystem.