Lågintesitetskonflikt

Politisk, militär ekonomisk eller kulturell konflikt mellan eller inom stater eller mellan stater och välorganiserade grupper på en lägre nivå än konventionellt krig men p en högre nivå än fredlig konkurrens. Exempel: narkotikabrottslighet, storskalig ekonomisk brottslighet, organiserad flyktingsmuggling, religiösa konflikter o s v.