Militärpolis

För polistjänst särskilt utbildad militär och civil personal som har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet