Militärpolitiskt läge

Politiska och militära förhållanden i omvärlden (främst närområdet) som påverkar vårt land och vår politik samt våra militära dispositioner. Förändringar i militärpolitiskt läge påverkar försvarsplaneringen och kan leda till beslut om ny försvarsplan.