Missil

Obemannad militär luftfarkost med stridsdel och egen framdrivning.