OSSE

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa alt OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe. Är i sitt område den främsta internationella organisationen för konfliktförebyggning, krishantering och återbyggnad i fd konfliktområden. Har sitt säte i Wien. Medlemmar är alla Europas stater, USA, Kanada och de forna Sovjetrepublikerna, sammanlagt 55 nationer. Läs mer intern