Panarabism

uppfattningen att alla araber och arabfolk trots olikheter utgör en enda nation; även strävan att förena alla araber till en enda stat.