Räddningscentral (RC)

Ledningsplats integrerad i en brandstation för kommunens räddningstjänst under höjd beredskap. Används ofta även i fred.