Rebell

upprorsman, allmänt använd benämning på aktiv och militant opponent som riktar sig mot en bestående ordning, kulturellt, socialt eller politiskt. Termen rebeller används ofta om väpnade upprorsrörelser och om separatister.