Säkerhetsrådet

Säkerhetsrådet är ett av Förenta nationernas sex grundläggande organ. Rådet har som huvudansvar att upprätthålla världens fred och säkerhet. Dess särksilda befogenheter som kan användas för att fullfölja detta uppdrag är nedskrivna i Kapitel VI, VII, VIII och XII i Förenta nationernas stadga. Där finns exempelvis rättigheten att fatta bindande beslut om militär aktion eller sanktioner mot en stat.

 

Rådet består av representanter från 15 medlemsländer, men de som har absolut störst makt är de permanenta medlemmarna. De permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet består av de fem segrarmakterna från andra världskriget: England, Frankrike, Kina, Ryssland och USA. Dessa stater har alltså en konstant närvaro i säkerhetsrådet. De har dessutom vetorätt. Med denna rättighet kan ett utav dessa fem länder stoppa ett ärende helt och hållet från att behandlas i Säkerhetsrådet. De övriga 10 medlemmarna sitter i säkerhetsrådet på tvååriga mandatperioder.

 

Läs mer om Förenta nationerna