Sovjetunionen

Var ett stort rike som fanns från 1922 till 1991. Det var ett kommunistiskt välde och bestod av det jättestora Ryssland och 14 mindre delstater. Det var världens största land till ytan, mer än dubbelt så stort som det näst största, Canada. Med 290 miljoner invånare var det världens tredje största land till befolkningen, efter Kina och Indien. Det sträckte sig från Östersjön till Stilla havet och från Norra ishavet till Afghanistan. Från 1945, efter andra världskrigets slut, till sin upplösning var Sovjetunionen en av världens två supermakter. Kampen med den andra supermakten, USA, om vilket land som var starkast kallas kalla kriget . Många andra kommunistiskt styrda stater, särskilt i Östeuropa, var starkt beroende av Sovjetunionen. De brukade kallas satellitstater . Den siste sovjetiske ledaren, Michail Gorbatjov, försökte lätta på den hårda diktaturen. Men det ledde till att kommunistpartiet förlorade makten och att Sovjetunionen upplöstes.