Statskupp

är när någon eller några plötsligt tar makten i ett land utan att följa lagen. Man kan göra en statskupp med våld eller genom politiska beslut.