Värnplikt

Enligt lagen om totalförsvarsplikt gällde tidigare att alla män mellan 18 år till och med 47 år var totalförsvarspliktiga. Sedan 1 juli 2010 är värnlikten inte obligatorisk utan frivillig. Totalförsvarsplikten är även lika för män och kvinnor.