Veto

Att lägga Veto innebär att man blockerar ett ärende behandlas och på så sätt behålla Status Quo. I Förenta Nationernas säkerhetsråd har de fem permanenta medlemmarna rätt till Veto och kan därmed kontrollera ifall ett ämne ska behandlas eller inte. Det är framförallt USA och Ryssland som har använt sitt veto i säkerhetsrådet.